Konstverk till Vårviks torg – Upphandlingen nu igång

Förberedelserna för Vårviks första offentliga konstverk är i full gång. Det färdiga verket ska placeras på Stridsbergs Torg, i hjärtat av Vårvik och avtäckas i samband med invigningen av torget som helhet. Konstverket behöver skapa ett högt symbolvärde för såväl Stridsbergs Torg, Vårvik och de kulturhistoriska värdena på platsen.

Konst sökes! Här framför kontoret/tjänstemannabostaden på Vårvik.

Stridsbergs torg är navet i Vårvik. Platsen för möten, upplevelser och social integration. De gamla industribyggnaderna omfamnar torget tillsammans med planterad grönska och formklippta lindalléer som återspeglar årstiderna. På denna plats kommer konstverket kunna upplevas av alla som vistas på eller passerar Stridsbergs Torg.

Konstverkets ska förhålla sig till det kultur- och industriarv som Stridsberg och Biörk lämnat efter sig, komplettera det arkitektoniska uttrycket hos de gamla byggnaderna, anamma Vårviks hållbarhetsethos och bidra till platsens identitet.

Har du eller någon du känner idén till konstverket som förkroppsligar innebörden av Vårvik? Välkommen att lämna anbud här.