En ny del av staden

Anrik historia

Ta Vårvik, till exempel. En gång i tiden var det platsen för en framgångsrik industri som satte Trollhättan på kartan. Stridsberg & Biörck, det var en tillverkare av sågblad, filar och hyvlar. Kända långt utanför landets gränser för sin exceptionella kvalitet. Precis det som man kan förvänta sig av något som producerats i Trollhättan.

Platsens historia

Firman som vi idag känner igen som Stridsberg & Biörck, som har en så stark koppling till Trollhättan, har sin vagga i Torshälla i närheten av Sveriges dåvarande metallindustricentrum Eskilstuna. Stridsberg var en av grundarna till firman som på den tiden tillverkade sågblad till skogsindustrin. I kompanjonskapet med Biörck växte bolaget och 1876 flyttade produktionen till Trollhättan. I samband med uppförandet av Olidans kraftstation fick verksamheten sin nuvarande plats där fabriken smidigt kunde utnyttja älvens vattenkraft.Den första byggnaden som upprättades på området var martinverket som stod klart 1901

Där inne smältes järnmalm ner till vad som skulle komma att bli högkvalitativt verktygsstål av vilket man sedan tillverkade verktygen. Under de kommande tio åren upprättades nya byggnader i ett väl genomtänkt produktionsmönster som syftade till att effektivisera arbetet och minska transportlängden. Under hela 1900-talet har sedan byggnader tillkommit och fallit bort allt eftersom industriteknik, behov och regler ändrats. Stridsberg & Biörck produktion av sågblad, filar och hyvlar var under många år en av Trollhättans mest resurskrävande arbetsplatser. Under 1920-talet arbetade så många som 600 Trollhättebor för industrin.

Den första byggnaden som upprättades på området var martinverket som stod klart 1901. Där inne smältes järnmalm ner till vad som skulle komma att bli högkvalitativt verktygsstål av vilket man sedan tillverkade verktygen. Under de kommande tio åren upprättades nya byggnader i ett väl genomtänkt produktionsmönster som syftade till att effektivisera arbetet och minska transportlängden. Under hela 1900-talet har sedan byggnader tillkommit och fallit bort allt eftersom industriteknik, behov och regler ändrats. Stridsberg & Biörck produktion av sågblad, filar och hyvlar var under många år en av Trollhättans mest resurskrävande arbetsplatser. Under 1920-talet arbetade så många som 600 Trollhättebor för industrin.

Den kulturmiljö som Stridsbergs & Biörcks produktion på Vårvik har skapat är nästintill unik i Sverige. Att de över 100 år gamla byggnaderna fortfarande står kvar är ett bevis på den handlingskraft, kompetens och målmedvetenhet som krävdes för att genomföra de för Trollhättan avgörande satsningarna. Trollhättans nuvarande verksamheter har de kvaliteterna nedärvda i sina företagskulturer. Vi vill säkerställa att även kommande generationer har förståelse för och en koppling till den industrihistoria som vår stad vilar på. Stridsbergs & Biörcks gamla industriområde har varit otillgängligt, tyst och sömnigt länge nog. Nu vill vi väcka platsen, historien och relationen till Vårvik till liv igen. Vi hoppas att ni vill följa med på resan.


Stridsberg och Biörk – En framgångsrik industri

I drygt hundra år formades specialstål till hett eftertraktade produkter. Livet var aktivt i fabriken och många trollhättebor hade en trygg inkomst här. Men som så många gånger förr ändrades både marknad och efterfrågan. I slutet av 1970-talet kom världen ikapp och förbi.

En yrkeskategori på Stridsberg och Biörck var dåtidens rockstjärnor inom sågbladstillverkarindustrin, nämligen de som hade hand om riktningen av bladen. Med millimeterprecision slog de ner hammaren på det roterande bladet och den så viktiga balansen i bladet var ett faktum.

Fabriken stängs 1990

När dörrarna till fabriken stängdes för gott 1990, gick ett företag i graven men något bestående lämnades ändå kvar. Ett starkt industri- och entreprenörsarv för kommande generationer att föra vidare och många vackra byggnader som också står kvar på området.