En ny del av staden

Sanering

Ett av stadens bästa lägen har länge legat i dvala, i väntan på att än en gång fyllas med liv och rörelse.

Under hela 1900-talet har Stridsbergs industriområde använts av tung industri. För att utöka markytan användes slaggprodukter från industrin – utan att ta hänsyn till vad den bestod av. Höga halter av tungmetaller, kolväten och olja har påvisats vid flertalet markundersökningarna på platsen.

Strandkanten eroderar

Erosion riskerar sprida kontaminationen
Det är där vi står idag. Den förorenade marken har tagit utvecklingen av platsen som gisslan och hotet om att erosionen riskerar sprida gifterna blir mer och mer överhängande. Metallerna sprids i liten omfattning med vatten, men strandkanterna eroderar och stabiliteten är så dålig att stora mängder kan rasa ut i älven om inga åtgärder vidtas. I älvkanten finns även en lokal oljeskada som kan spridas om älvkanterna ger med sig.

Föroreningar inom området är bitvis blottlagda på marken och innebär oacceptabla hälsorisker och miljörisker på platsen.

”Ca 170 000 ton förorenade massor planeras att schaktas ur och sorteras.”

Lysande tillfälle

Utvecklingen av den nya stadsdelen innebär ett lysande tillfälle. Trollhättans Stad har fått 52 miljoner kronor i bidrag till saneringen av området. Resterande saneringskostnader kommer finansieras genom försäljning av kommande byggrätter i området.

Redan idag är Knorren för många en grön oas nära stan, perfekt för en löprunda eller en tur med hunden. Och det ska Knorren också förbli nu när ett nytt kapitel skrivs för området. Vi ska inte ta bort något, bara framhäva och förädla.

Saneringen kommer påbörjas hösten 2019 och förväntas vara klar under 2021.