En ny del av staden

Sanering

Under hela 1900-talet har Stridsbergs industriområde använts till tung industri. För att utöka markytan användes slaggprodukter från industrin – utan att ta hänsyn till vad den bestod av, som utfyllnad både här och där på området. Resultatet blev att höga halter av tungmetaller, kolväten och olja påvisades vid flertalet markundersökningarna på platsen.

Strandkant som eroderar

En akut risk med föroreningarna var erosion. Den förorenade marken hade tagit utvecklingspotentialen av platsen som gisslan och hotet om att erosion skulle sprida gifterna ner i Göta älv var överhängande. Metaller sprids även i liten omfattning i vatten, men strandkanterna på Stridsberg riskerade att eroderar och rasa i stora sjok. Föroreningar på området var bitvis blottlagda på marken och innebar oacceptabla hälso- och miljörisker för platsen och människor som vistades där.

”Ca 170 000 ton förorenade massor planeras att schaktas ur och sorteras.”

När man började skrapa på ytan fortsatte föroreningarna att visa sig.

Lysande tillfälle

Satsningen på utvecklingen av Vårvik presenterade ett lysande tillfälle. Trollhättans Stad fick 52 miljoner kronor i bidrag till saneringen av området. Resterande saneringskostnader finansieras genom försäljning av byggrätter i området.

Redan idag är Knorren för många en grön oas nära stan, perfekt för en löprunda eller en tur med hunden. Och det ska Knorren också förbli nu när ett nytt kapitel skrivs för området. Vi ska inte ta bort, vi ska framhäva och förädla. Saneringen påbörjades hösten 2019 och var klar under 2021.

Snabbfakta

  • Saneringen påbörjades 2019 och höll på till 2021
  • 170 000 ton jordmassor grävdes bort under arbetet
  • Det krävdes 10 000 lastbilslass för att frakta bort massorna
  • Bland avfallet hittades bland annat rostiga sågklingor, krossat glas, gamla slipstenar och en fortfarande tillsluten gasflaska som fick hanteras av experter.