Varför Vårvik?

Att förstärka Trollhättans läge vid Göta Älv har funnits med i stadens planer sedan länge. Nu när bitar med sanering och bro faller på plats så är det dags att ta grepp om och förädla ett av Trollhättans bästa lägen, nämligen Vårvik. Anledningarna att välja Trollhättan och Vårvik är många. Här är några av dem.

Nödvändig sanering!

Saneringen finansieras av de intäkter som utvecklingsprojektet väntas generera, tillsammans med de saneringsbidrag som Naturvårdsverket bistår med. Hade vi inte gjort något åt föroreningarna hade risken för erosion och giftspridning varit stor. Äntligen kan området utvecklas i stället för att förfalla i föroreningarnas grepp. Win-win så det sjunger om det.

Vårvik – för alla som vill göra rätt.

Vi är många som vill göra rätt och leva klimatsmart men vi har också en hel drös med måsten i vardagen och är ibland ganska hårt pressade som det är. På Vårvik ska vi skapa alla förutsättningarna vi kan komma på för att du ska kunna leva lika bekvämt som vanligt och ändå inte vara en belastning för miljön. Cykellivet optimeras och bilpooler ska finnas runt husknuten.

Staden binds samman

En extra länk mellan östra och västra sidan om Göta Älv skapas, Trollhättan kommer närmare älven och våra vackra vattennära miljöer optimeras och vi höjer värdet på Trollhättan som helhet. Bron gör att vi kommer närmare varann och att trycket på hårt pressade överfarter lättas upp och får ökad framkomligher som följd.

Området räddas ur sin dvala

Ingen tvekan om att det finns mycket att bevara på Vårvik. Byggnaderna, deras själ och dåtidens mod vill vi bevara och i vissa fall ompaketera för att fungera i harmoni med nutidens och framtidens behov och förutsättningar. Först ut var Filfabriken som fort fick smeknamnet ”Vårviks kronjuvel”. Ett tydligt exempel på att det går att bevara och förbättra det som var till att passa in i nutiden.

Fler anledningar.

Åsiktsdeklaration