En stadsdel börjar ta form

På Vårvik utformar vi en stadsdel som ligger i framkant både ur ett tekniskt och hållbart perspektiv. Att förädla platsen och ta tillvara på alla möjligheter på ett ansvarsfullt och kreativt sätt är inget vi tar lätt på. Vi vill med denna artikelserie ge er en inblick i det pågående arbetet. Få en glimt av ett Vårvik som börjar ta form och bli något riktigt bra.

Före sanering

En smutsig miljö, kontaminerad med diverse miljöfarliga ämnen och instabila och skadade strandkanter och byggnader, mötte initialt besökarna på denna delen av Vårvik.

Efter sanering

Skillnaden är ganska markant efter att Vårvik äntligen friats från de föroreningar som hållt området som gisslan sedan lång tid tillbaka.

Nu och framöver

Pågår just nu! 30 000 växter håller på och planteras
– gator, markbeläggning och upprustad kulturmiljö gör skillnad! Ännu fler förändringar väntar runt hörnet.

När förutsättningarna är rätta kommer bostadsbyggandet att komma igång. Samtliga aktörer är överens om att invänta bättre omständigheter för att säkerställa Vårviks socio-ekonomiska ambitioner.


Vårvik växer fram

Här kommer vi löpande publicera artiklar kring det arbete som hela tiden fortlöper på Vårvik.