En ny del av staden

Stridsbergsbron

Våra befintliga överbelastade broar hälsar och tackar för avlastningen! En ny bro i Trollhättan är en viktig tillgång för hela staden och inte minst för dess trafiksituation.

En ny bro i Trollhättan är en viktig tillgång för hela staden och inte minst för dess trafiksituation. Tanken med Stridsbergsbron är att minska trycket på våra redan överbelastade broar. Resultatet blir minskade köer och en tydligare fördelning av trafiken mellan östra och västra sidan i Trollhättan. Bron innebär också en större flexibilitet och en säkrare trafiksituation.

Minskat tryck på klaffbron

Tanken med Stridsbergsbron är att minska trycket på våra redan överbelastade broar. Resultatet blir minskade köer och en tydligare fördelning av trafiken mellan östra och västra sidan i Trollhättan. Bron innebär också en större flexibilitet och en säkrare trafiksituation.

Vårviksbon, besökaren eller du som arbetar, får nära till allt när bron mellan Vårvik och Hjulkvarnelund skapar bättre trafikflöden i Trollhättan. Bron kommer att bli ungefär 240 meter lång och den öppningsbara delen av bron kommer att utformas som en dubbelklaffbro.