En ny del av staden

Stridsbergsbron

De broar som tidigare fanns över Göta älv i Trollhättan var överbelastade och otillräckliga för att hantera stadens trafikflöden. En ny bro i Trollhättan är en viktig tillgång för hela staden, inte minst för de boende som nu använder den varje dag.

Tanken med Stridsbergsbron är att minska trycket på redan överbelastade broar. Resultatet blir minskade köer och en tydligare fördelning av trafiken mellan östra och västra sidan i Trollhättan. Bron innebär också en större flexibilitet och en säkrare trafiksituation.

Vårviksbon, besökaren, eller du som arbetar, har nu närmre till allt mellan Vårvik och Hjulkvarnelund. Bron är ungefär 240 meter lång, vilket gör den till Sveriges längsta dubbelklaffbro.

Stridsbergsbron med båda klaffarna öppna.

Tidigare rapportering om Stridsbergsbron

Hur bygger man en bro?

Startskottet för Stridsbergsbron har gått och det är många som otåligt har väntat på att få komma igång. Året 2020 har varit präglat av ovisshet, något som även har drabbat brobygget. Den andra vågen av corona-pandemin sammanföll olyckligt ganska exakt med det planerade byggstartdatumet men hälsa och säkerhet går som alltid först i byggbranschen och starten sköts upp. Men nu äntligen kan spaden möta jorden och byggandet av Trollhättans nya bro kan ta sin början. Brobyggen är konstruktionsmässigt mycket komplicerade projekt. Fysikens lagar sätter förutsättningarna och det är bara att anpassa sig. I Stridsbergsbrons fall finns även aspekten med älvens kraft och all båttrafik att ta i beaktning.

Tack och lov är det otroligt kompetenta och erfarna yrkespersoner som har ansvaret att göra Trollhättans nya knytpunkt hållfast, trygg och vacker. Det första spadtaget togs på Göta älvs östra sida, på Hjulkvarn. Där finns en hel del befintlig infrastruktur som har börjat omorganiseras. Allt för att både broarbetet och Trollhättebornas liv ska flyta på så smidigt som möjligt. För att få en bättre bild av hur arbetet fortskrider och hur de olika byggnads-processerna ser ut har vi pratat med några av de inblandade och ansvariga, proffsen helt enkelt, om hur man egentligen bygger en bro.

Drazen Kendes, projektledare på Trollhättans samhällsbyggnadsförvaltning har full koll på arbetet kring Stridsbergsbron. Den inledande byggfasen kommer att ske till största del under vattnet i form av gjutning av brostöd. En uppenbart kritisk byggnadsfas då alla broar behöver säkra och stabila fundament. ”Först och främst måste platsen för stöden saneras och därefter ska spontlådor som fungerar som gjutformar konstrueras.” säger Drazen Kendes.

Anders Torslid, (F.d) VD för Trollhättan Exploatering säger att en ytterligare bro i Trollhättan kommer lösa befintliga men även kommande problem.

”Inne i Trollhättans stad finns bara en bro vilket gör brosystemet sårbart. Att ha möjligheten att dela upp trafiken kommer vara positivt för allt från ljudnivåer till framkomlighet.” 

Stridsbergsbron kommer självklart bli en viktig länk för kollektivtrafik och bilförare men först och främst är det gång- och cykeltrafikanter som uppmuntras att nyttja bron. ”Vi vill slå ett slag för ett mer hållbart och hälsosamt Trollhättan. Genom att ge gångtrafikanter och cyklister nya resvägar och dessutom det primära utrymmet på bron hoppas vi att fler Trollhättebor kommer välja bort bilen.” säger Anders Torslid.

Visionen för Stridsbergsbron.

Anneli Kull på Trollhättans stad samhällsbyggnadsförvaltning är biträdande projektledare för Stridsbergsbron jämte Drazen Kendes. Hon beskriver byggandet av en ny bro i Trollhättan som en viktig investering för att knyta ihop staden och erbjuda en alternativ kommunikationsväg mellan de östliga och västliga stadsdelarna. På tal om kommunikationsvägar så besvarar Anneli frågan kring hur framkomligheten på Hjulkvarnsidan påverkas av bygget. ”Cykelvägen längs med älven på Hjulkvarnsidan är avstängd och omledd och kommer fortsätta att vara det under hela byggtiden.”

De rådande omständigheterna kring byggplatsen har kommit med en del oväntade utmaningar och den potentiella omgivnings-påverkan för flora och fauna har bedömts som stor. Detta har fått stor prioritet under förarbetet och Anneli Kull berättar att flera utredningar och anpassningar har gjorts och kommer fortsätta göras för att visa platsen och dess invånare största möjliga hänsyns. Hänsyn kommer också tas till alla oss Trollhättebor som är spända på att se arbetet ta form. På Trollhättans stads hemsida kan du ta del av fakta, tidsplan och detaljplan, men du kan också följa arbetet live via en kamera på taket av en av järnvägsbrons fyra torn.