Kulturmiljön

Ingen tvekan om att det finns mycket att bevara på Stridsberg. Byggnader, själ och dåtidens mod vill vi bevara och i vissa fall ompaketera för att fungera i harmoni med framtidens behov och förutsättningar.

Den förorenade marken har tagit utvecklingen av platsen som gisslan i snart tre decennier. Men nu finns det en plan som ska väcka nytt liv i det gamla fabriksområdet, bevara allt som är värt att bevara och även låta det nya få en touch av då.

Byggnadernas skick, betydelse i historian, om de har kvar sitt ursprungliga utseende eller ej (eller om tillbyggnader har förändrat/förvanskat utseendet genom åren) är alla faktorer som spelar in i vilken bevarandegrad vi kan arbeta efter.

Översikt byggnad för byggnad. Läs mer på Trollhättan.se >>

Några bildexempel på byggnaderna på Stridsberg

För komplett lista över byggnaderna, gå vidare till Trollhättan.se