Vårviks första markanvisningsavtal härmed signerat

Det blir Trollhättans bostadsbolag Eidar som via direktanvisning tar sig an Vårviks första kvarter för bostäder. Eidars ska utreda möjligheten att utveckla ett inkluderande, socialt hållbart och klimatsmart område med totalt 300 bostäder. Ett viktigt steg!

Blå markering visar det aktuella området.

I och med detta första avtal nu har signerats så innebär det att Eidar har två år på sig att projektera och skissa på vad man vill ska ingå i de nya bostäderna, därefter skrivs köpekontrakt och byggstart blir nästa anhalt. Kvarteret i fråga (Se blå markering på kartan) beräknas rymma cirka 300 bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.

Anders Torslid, VD på Trollhättan Exploatering, förklarar att han är väldigt nöjd med att det är Eidar som är först ut att skriva på ett markanvisningsavtal

”Det är viktigt med en bra start i detta, att någon med tyngd och kraft går i bräschen och satsar på det hållbara tillsammans med oss och bidrar till att Vårvik blir sitt bästa jag. Det är ingen tvekan om att Eidar med sitt stora engagemang representerar allt detta”, sammanfattar Torslid.

Urban Blom, VD på Eidar, instämmer och ser Vårvik som ett viktigt steg i bolagets strategiska satsning Hem till Framtiden.

”För drygt fem år sedan satte vi det tuffa målet om att bygga minst 1000 nya bostäder i Trollhättan till 2030. Vi har idag levererat långt över hälften av dessa och med Vårvik är vi nästan i hamn. Vi är glada över att kunna vara med och skapa denna fantastiska stadsdel som definitivt kommer att bidra till att göra Trollhättan till en ännu mer attraktiv bostadsort”, säger Urban Blom. Båda är mycket nöjda över att nu kunna ta detta viktiga steg i utvecklingen av Trollhättans nya stadsdel Vårvik.

 Anders Torslid, VD Trollhättan Exploatering, Urban Blom, VD Eidar, Paul Åkerlund, ordförande Trollhättan Exploatering och Tony Georgiou, ordförande Eidar skrev alla på markangivningsavtalet som möjliggör startskottet för nybyggnation på Vårvik.

En markanvisning är en option/rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med Tex AB om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom en byggrätt som Tex AB äger.­

Direktanvisning innebär att marken anvisas till en byggherre utan jämförelser mellan olika alternativ. Direktanvisning kan t ex användas då Tex AB önskar en viss profil inom en byggrätt eller kvarter i Vårvik, till exempel inom socialt åtagande, hållbart och klimatsmart byggande och en specifik byggherre vill åta sig detta.

Trollhättans stads dotterbolag, Trollhättan Exploatering som ansvarar för utvecklingen av nya stadsdelen Vårvik, har delat in området i olika kvarter för att enkelt kunna fördela och sälja de olika byggrätterna till exploatörer som vill vara med och utveckla Vårvik. Exploatörerna kommer i sin tur att sälja eller hyra ut bostäderna till alla blivande Vårviksbor, i enlighet med de riktlinjer som specificeras i hållbarhetsprogram såväl som gestaltningsprogram.