Serneke blev vinnaren av markanvisningstävlingen

Under hösten utlyste Trollhättan Exploatering, ansvariga för utvecklingen av Vårvik en markanvisningstävling gällande det fjärde och sista kvarteret, Läderkulan, i byggnadsetapp ett på Vårvik. Efter noggrann granskning av de inskickade anbuden har Trollhättan Exploatering beslutat tilldela markanvisningen för kvarter Läderkulan till Serneke. Stort grattis!

Kvarter Läderkulan i grönt längs ner till höger.

Vinnare av markanvisningstävlingen

Under höstens markanvisningstävling utmärkte sig Serneke och vann därmed tävlingen där de tilldelas ett kvarter i ett av Vårviks bästa lägen. I direkt anslutning till älven, promenadstråk och dessutom nära kollektivtrafik och boendeservice. Malin Nyberg, stadsdelsutvecklingschef för Vårvik säger så här om beslutet.

– Serneke lämnade in ett förslag som höll en hög hållbarhetsnivå, både ur social och ekologisk synpunkt. Det faktum att 15 procent av bostäderna kommer öronmärkas till personer med mindre gynnsamma socio-ekonomiska förutsättningar är också en bidragande aspekt. Dessutom har de tagit fram en gestaltningsidé som stämmer väldigt väl överens med de gamla fabriksbyggnaderna och gestaltningsprogrammet. Vi ser fram emot detta samarbete med Serneke.

”Vi ser fram emot detta samarbete med Serneke”

Malin Nyberg,
Stadsdelsutvecklingschef Vårvik

Detta händer nu

De olika byggnadsetapperna på Vårvik, totalt fyra stycken, är indelade i olika kvarter. Denna första etapp, etapp ett, består av fyra kvarter som har tilldelats varsin exploatör. Det aktuella kvarteret, inringat och markerat i grönt ovan var det sista i etappen att åberopas och därmed är

exploatörerna fulltaliga i etapp ett. Precis som sina etappgrannar har Serneke nu två år på sig att projektera och presentera sitt byggnadsförslag utifrån sitt vinnande koncept. Detta för att säkerställa att byggnaden kommer uppfylla Vårviks hårda hållbarhets- och gestaltningskrav.

Visionsbild av Sernekes framtidakvarter på Vårvik. Observera att gestaltningen endast är ett förslag. Bild framtagen av Semrén och Månsson Arkitekter.

Jon Blomberg, affärschef projektutveckling på Serneke säger följande om deras etablering på Vårvik.

–  Vårvik är en väldigt spännande ny stadsdel i Trollhättan som kommer erbjuda invånarna en hållbar livsstil med många naturvärden i en miljö präglad av sin industrihistoria. I vårt förslag har utgått ifrån dessa värden och skapat ett hållbart kvarter med attraktiva bostäder och inbjudande ytor för möten, aktiviteter och gemenskap. Vi är väldigt glada och stolta över att Trollhättan Exploatering AB gett oss möjligheten att tillsammans fortsätta utveckla kvarteret Läderkulan.


En markanvisning är en option/rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med Tex AB om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom en byggrätt som Tex AB äger.


Trollhättans stads dotterbolag, Trollhättan Exploatering som ansvarar för utvecklingen av nya stadsdelen Vårvik, har delat in området i olika kvarter för att enkelt kunna fördela och sälja de olika byggrätterna till exploatörer som vill vara med och utveckla Vårvik. Exploatörerna kommer i sin tur att sälja eller hyra ut bostäderna till alla blivande Vårviksbor, i enlighet med de riktlinjer som specificeras i hållbarhetsprogram såväl som gestaltningsprogram.