Hyveljärnsfabriken blir med hyresgäst

Hyveljärnsfabriken, en av Vårviks äldsta byggnader har levt i en hård tillvaro de senaste 40 åren och bevisen för det är många. Under våren 2022 fattades beslut om att skjuta upp restaureringen och vänta in Martinverket. Nu är båda projekten igång och Hyveljärnsfabriken har en hyresgäst som väntar på tillträde.

I värre skick än väntat

Hyveljärnsfabriken, byggd på 1910-talet och därmed en av områdets första byggnader, var ursprungligen en maskinhall där man slipade och härdade maskinhyveljärn. På 50-talet kompletterades Hyveljärnsfabriken med en tillbyggnad i tre våningar som inhyste fika- och omklädningsrum.

I mars 2022 framkom att byggnadens skick var värre än väntat. ”Hyveljärnsfabrikens dåliga skick har överraskat i negativ bemärkelse, vi behöver stanna upp och planera om runt de nya förutsättningarna”, sa VD Malin Nyberg då. Man ville skaffa en mer samlad bild av restaureringskostnaden för kulturmiljön innan man gick vidare. Nu när Martinverkets skick är granskat och utvärderat har man fått just det och arbetet kan återupptas på nytt.

Unika takstolar bevaras

Hyveljärnsfabriken är byggd med ett så kallat tunnvälvt tak. En klassisk takkonstruktion som är vanlig i äldre byggnader så som kyrkor eller andra rum där fri sikt värderas högt. Bärande stödpelare behövs inte i samma utsträckning med denna taktyp. Det är därmed också kostnadseffektivt då mindre material behövs.

tunnvälvt tak
Där plåtarna nu finns satt tidigare taklanteriner som släppte in mycket dagsljus till produktionen.

 

Ett utlåtande från den konstruktör och den antikvarie som har undersökt byggnaden säger att de här unika takstolarna ser bra ut och kan bevaras. Pelare och väggar måste däremot bytas ut. På flera ställen har betongkonstruktionen drabbats av spjälskador av varierande grad. För att taket inte ska rasa plockas två pelare i taget ner och byts ut mot nya. Först behöver den slänt som löper ner mot filfabriken stabiliseras. I dagsläget är renoveringen beräknad att vara klar nästa sommaren 2025.

”Mitt emellan nya Stridsbergsbron och vår vackra järnvägsbro är idealiskt”.

Kent-Arne Svensson, VD BUS

Det tunnvälvda taket syns tydligt här med sina före detta taklanteriner. Planen är att de ska få komma tillbaka.

BUS väljer Vårvik

BUS – bro, underhåll och service, är ett Trollhättebaserat företag med rötterna i el-, bygg-, teknik-, hydraulik- och installationsbranschen och har en primär målgrupp i offentlig sektor. Trafikverket, Sjöfartsverket, kommuner, men också byggbolag och industrier tillhör deras kunder. Inte minst på och omkring Vårvik är deras närvaro särskilt påtaglig då de har arbetat med både järnvägsbron och Stridsbergsbron. I och med att Trafikverket planerar att anlägga nya slussar så kommer de byggnader som BUS nu sitter i att rivas. Valet hamnade då på Vårvik.

Vi fick möjlighet att ställa ett par frågor till BUS VD Kent-Arne Svensson.

Hur gick er lokalsökarprocess till, hur kommer det sig att ni vände er till Kraftstaden?

– Vi sökte efter en fastighet med en industrihistorisk prägel och med närhet till den typ av anläggningar vi jobbar med. Mitt emellan nya Stridsbergsbron och vår vackra järnvägsbro är idealiskt. Dessutom är det nära till resecentrum vilket ökar våra möjligheter att locka arbetskraft från bland annat Göteborg. Vi kommer också att bredda utbudet på de tjänster vi har att erbjuda.

Kan ni berätta något om era framtidsplaner?

– BUS har sedan starten haft en stabil tillväxt och vi är alltid på hugget när möjligheter uppstår. Förutom våra nuvarande etableringar i Stockholm, Mariestad och Linköping är givetvis Göteborg och Malmö högintressanta etableringsorter.

Vad har ni för förväntningar på Vårvik och lokalen?

– Även om vi i nuläget är bortskämda med kanske en av Sveriges vackraste arbetsplatser så har det funnits utmaningar med logistik och annat, nu kommer vi at kunna samla vår verksamhet under ett tak och därmed få en bättre genuinitet på våra uppdrag. Den industrihistoriska anknytningen på Vårvik är också något som finns i DNA:t för vår verksamhet så det känns extra roligt att få möjligheten att verka på en sådan plats.

Kort om BUS

  • Företaget grundades 2010 och har funnits i Trollhättan sedan dess
  • HK ligger i Trollhättan men filialer finns i Mariestad, Linköping och Stockholm
  • Idag är de 45 anställda, cirka 25% kvinnor och 75% män, något de jobbar med att utjämna, inte minst på teknik- och projektledarsidan
  • Kärnverksamheten är El, Mek- & Hydraulteknik kring tunga rörliga konstruktioner såsom Öppningsbara broa, Arena tak, Slussar, färjeramper och Dammluckor
  • De har de signerat en avsiktsförklaring att flytta in på Vårvik, till Hyveljärnsfabriken som ska renoveras efter deras behov
  • Flytten är just nu planerad till 2026
  • Läs mer om BUS på deras hemsida.
Kent-Arne Svensson, VD BUS