Filfabrikens båge restaureras

Filfabriken skulle kunna benämnas som Vårviks arkitektoniska kronjuvel; speciellt dess karakteristiska välvda tegelbåge som så tydligt syns för förbipasserande både med bil, cykel och tåg. Just nu pågår restaureringen av bågen, ett strukturellt komplicerat, tidskrävande, men väldigt imponerande arbete.

Varannan rad kortsida ut och varannan rad långsida ut. Avgörande för bäringen.
Rad efter rad, alternerat, förskjutet och på varierande djup. Det är mycket att hålla reda på för muraren.

Det är en bitande kall vinterdag på Vårvik men inne i det vita tält som klär Filfabrikens sydvästra fasad är det behagliga tio grader. Vilket det behöver vara både för att det speciella murbruket ska gå att hantera och för att det ska härda. Just speciellt är ett bra ord för att summera restaureringen av tegelbågen och av hela Filfabriken.

Den här typen av byggen förekommer inte längre, jag har hållit på länge men aldrig stött på den här typen av arbete. Det är också därför det är så himla roligt att få vara med på det här, speciellt i staden man själv bo i. Säger Magnus Strömbäck, ansvarig murare för bågen på Filfabriken.

Speciellt tegel, bränt på gammalt vis har beställts från Tyskland och murbruk och puts är också av traditionell standard, anpassat för den här typen av byggnad. Claus Bang, Platschef på Peab som ansvarar för restaureringen av kulturmiljön, berättar om materialet och det komplexa arbete som murarna utför.

Idag när man murar med tegel gör man det av estetiska skäl, man vill ha ett speciellt utseende, utöver det finns det sällan hårda krav på murningen i sig. Här på Filfabriken murar vi en bärande konstruktion med dekorativ mönsterpassning som innebär individuell tillskärning av tegelstenarna. Dessutom använder vi oss av tre olika sorters stenar för att få till en kostnadseffektiv och framför allt tidsenlig konstruktion. De gamla stenarna som har åsamkats av frostsprängning kan vi byta ut mot nästintill identiska fast med modern hållbarhetsstandard. Det är jag stolt över.

Stenarna är placerade i så kallade förband, som skapar en slags vävning av stenarna. Att aldrig lägga teglet kant-i-kant skapar en starkare konstruktion.
Precis tillskärning av tegelstenarna är vad som krävs för att kunna efterlikna det vackra, välvda mönstret.

Hållbart och hållfast

Filfabriken, som upprättades på platsen år 1909 har under sina drygt 120 år blivit lagad i omgångar och vid behov. Detta innebär att runt om på byggnaden finns diverse olika tidstypiska och kreativa lösningar som har fungerat i stunden men inte nödvändigtvis gynnat varken hållfastheten eller utseendet i det långa loppet. Claus Bang fortsätter.

I och med restaureringen av Filfabriken kan vi leverera en byggnad som inte bara är enhetlig, framtidsanpassad och hållbar, den kommer dessutom fortsätta att vara ett barn av sin tid, 1909. Ett kvitto på den tidens stolta fabriksarkitektur, med valvet som kronan på verket, bevarat för framtiden.

Murarare Magnus Strömbäck väger en av de röda tegelstenarna i handen och säger.
När jag är pensionerad ska jag gå förbi här och begrunda mitt verk. Det enda i sitt slag i min karriär, det kommer jag vara väldigt stolt över.

T.v, Claus Bang, platschef Peab tillsammans med Magnus Strömbäck, murare på Puts & Tegel i Örebro AB.