Tre busslinjer tar vägen om Vårvik

När den nya stadsdelen byggs ut hakar kollektivtrafiken på. Vårvik kommer att trafikeras av inte mindre än tre av Västtrafiks busslinjer. Under rusningstid är tanken att nya linje 26, linje 41 och linje 65 gemensamt ska trafikera hållplatsen på Vårvik så ofta som var femtonde minut.

Västtrafikbussar – en vanlig förekomst på Vårvik. (Visionsbild.)

Kollektivtrafikens flexibilitet i kombination med rätt frekvens är avgörande faktorer när det handlar om att göra färdmedlen så attraktiva som möjligt för potentiella resenärer. För oss som av ekonomiska och miljömässiga skäl strävar efter att välja bort det fossildrivna, egenägda färdmedlet till fördel för mer hållbara alternativ är kollektivtrafikens tillgänglighet ett direkt avgörande element.

Väljer du den lokala kollektivtrafiken framför en egen bil bidrar du till exempel till minskad trafiktäthet, främst i de centrala stadsdelarna. Därför har kollektivtrafiken en given funktion i Vårviks totala trafikplanering.

Under rusningstid, eller högtrafik som det också kallas, är tanken att linje 26 och linje 41 ska gå med kvartstrafik till och från hållplats Vårvik. Det innebär att linjerna samplaneras för att tillgodose resenärerna med bussar var 15:e minut. Övrig dagtid är tanken att bussarna ska gå var trettionde minut.

Exakta tidtabeller är ännu ej fastslagna. Den uppdaterade tidsplanen för exploatering av bostäder på Vårvik kan potentiellt påverka startdatum för dessa rutter. Västtrafik fattar beslut om detta i ett senare skede.

Vårviks Busslinjer

  • Linje 26: Trollhättan RC-NÄL.
  • Linje 41: Resecentrum-NÄL. Snabbuss
  • Linje 65: Vänersborg Resecentrum-Överby-Trollhättan


Fakta

Det trafikavtal som har upphandlats mellan Västtrafik och Nobina kommer att innebära vissa förändringar för några av de befintliga linjerna. Linje 41 och 65 dras om, leds över nya Stridsbergsbron och stannar vid hållplatsen på Vårvik. Därtill kommer linje 26 som blir helt ny och går mellan Trollhättan resecentrum och NÄL. Från NÄL fortsätter turen som linje 61, vilken finns på plats redan i dagsläget.