Traditionell murningsteknik får nytt liv på Vårvik

På Vårvik är historia, arv och hållbarhet aspekter som alltid prioriteras. Visst använder vi oss av moderna maskiner, tekniker och material när det är det bästa alternativet. Men det finns tillfällen när det gamla hederliga sättet helt enkelt är oslagbart. Ett sådant exempel är restaureringen av de gamla stenmurarna som finns på området.

Runt om på Vårvik finns det gamla, imponerande murar i granit Längs med älven och runt om platån intill järnvägsspåret har de robusta stenmurarna länge tjänat som stöd för jordmassor och skydd mot erodering. På flera ställen har dock tid, vind och en ostabil berggrund fått negativa konsekvenser på murarna och restaurering och komplettering har blivit nödvändig.

Att bygga stadiga och hållfasta stenmurar är ett hantverk som kräver både kunskap, tålamod och kreativitet. Dessutom är all sten som använts i restaureringen tagen från Vårvik, antingen ifrån äldre stenmurar eller ifrån sprängningsarbetet som pågått på området. Sten som annars hade fraktats bort och gått till deponi får istället ett nytt syfte på nutidens Vårvik.

Gammal stenläggnings-
teknik möter modernt hållbart återbruk. Perfekt för Vårvik.

Muren där den nya och gamla delen sömnlöst möts

De som har stått för det imponerande restaureringsarbetet är Sten & Anläggning i Fyrstad. Ulf Hansson berättar om hemligheterna bakom att bygga en stabil, hållfast och vacker stenmur. ”Det är jätteviktigt att man bygger muren djup för att den ska orka stå emot de krafter den utsätts för.” Vidare förklarar Hansson att murning av det här slaget är ett oprecist hantverk som inte alltid är konsekvent. ”Vissa dagar tar man sig en lång bit och skapar mycket väggyta. Andra dagar är det mycket vända, vrida och korrigera för att få allt stabilt, säkert och snyggt.”

”Att restaurera och bygga murar i natursten på det här sättet är något mer kostsamt och mer tidskrävande än att exempelvis gjuta stöden i exempelvis betong” säger projektsamordnare Lars-Erik Brag. En formgjuten betongvägg kan massproduceras och flyttas om den av någon anledning skulle hamna lite fel. ”Men den här typen av naturstenmur som vi har valt att behålla är autentisk, återvunnen och en del i att bevara och använda oss av så mycket av Stridsbergsarvet som möjligt. Att det dessutom är ett lokalt företag som har kunnat utföra arbetet är extra plus. Så här i efterhand så tycker jag att resultaten talar för sig själva” fortsätter Brag.

Muren mot älven är byggd med samma metod och material.