Vissa träd på Vårvik angripna av Granbarkborre

Vid inspektion, med bland annat drönare, upptäcktes skador på granar på Knorren orsakade av Granbarkborrar. Dessa granar har till följd av angreppen dött och måste nu plockas ner för att säkerställa att de inte faller ner och skadar någon. Det syns tydligt när ett träd blivit angripet då barken lossnar och trillar av, strax därefter dör trädet.

Granstam angripen av Granabarkborre. Foto: Karin Ekströmmer för Skogsstyrelsen.

Granbarkborren finns spridd över hela landet och de senaste 4 till 5 åren har detta skadedjur inneburit enorma problem för den svenska skogsindustrin. Man uppskattar att angreppen har kostat upp emot 14 miljarder kronor. Vid 17,18 grader svärmar borrarna och angriper initialt döda eller granar med låg motståndskraft först. Då Granbarkborren tyvärr redan har åsamkat skada och dödat träd på Knorren behöver de plockas ner då det finns en stor fallrisk när träd är dött.

Mikael Arvidsson, parkansvarig på Trollhättans Stad förklarar att det är viktigt att stoppa spridningen av Granbarkborren innan spridningen hinner ta fart på allvar och skada fler trän.

– Vi har fått ta ner granar runt om i Trollhättan redan, bland annat i Sandhem och Björndalen, berättar Arvidsson.

På Vårvik kommer man att ta ned de döda träden för att kunna skydda allmänheten och säkerställa att ingen skadas av fallande trädgrenar eller stammar. På Knorrens är det planerat att ta ned cirka 12 till 15 döda träd med start under vecka 6.

– Vi har fått ta ner granar på fler ställen i Trollhättan.

Mikael Arvidsson, parkansvarig på Trollhättans Stad

Om granbarkborren

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Stormfällda granar är granbarkborrens lättaste byte. Men även levande granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Fakta: Skogsstyrelsen.

Skador som uppstår

8-tandade granbarkborren ger sig på stora granar med många år på nacken, oftast de med lite sämre motståndskraft. Alla granbarkborrar som flyger förbi, både hanar och honor, känner på doften att granen är svag. Då samlas de snabbt på den stressade granen och hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken, över hela trädstammen. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner, och kallar på honorna som kryper in till hanens nybyggda parningskammare. Fakta, Skogsstyrelsen.

Nykläckt 8-tandad granbarkborre. Foto: Mats Carlen, Skogsstyrelsen