Thyras Park, klar till sommarens invigning

Bild: Foto med vy av Vårvik från öster. Thyras park med träddunge ses i mitten av fotot, belägen norr om bron.

Thyras park ligger norr om västra brofästet vid nya Stridsbergsbron på Vårvik. Det är en lummig liten udde på Vårvik som  har fått namnet Thyras park efter Thyra Reuterwall, (född Stridsberg) dotter till bruksägaren Ernst Stridsberg och hans fru Erika. Konstverket Visionären, skapad av konstnär Lena Flodman, kommer att placeras i hjärtat av parken där en gångväg kommer att anläggas runt konstverket. Det kommer även finnas möjlighet att slå sig ned en stund på arrangerade sittplatser i parken med oslagbar vy ut över kanalen. Missa inte att kolla in denna pärla på invigningsdagen 17 juni. Läs mer om broinvigning / invigning av Vårvik här >>

Det är himla kul att vi kan ära denna anmärkningsvärda kvinna med en egen del av framtidens Vårvik”, förklarar Stadsdelsutvecklingschef Malin Nyberg

”Jag kan inte hjälpa att jag alltid haft idéer. Jag har ej heller förmått skjuta ifrån mig vad jag såg av orättvisor och dylikt, utan i stället har jag huggit i.”

– Thyra Reuterwall

Mer om Thyra

Thyra föddes 1874 och växte upp i Torshälla i Södermanland men flyttade som femåring till Trollhättan med sin familj. Thyra berättade själv om flytten när hon intervjuades för Tidningen Trollhättan den 22 december 1959. Den ena ångbåten som fraktade maskinerna sprang läck mitt ute på Vänern i en storm, berättar Thyra. Men allt slutade lyckligtvis väl. Thyras far Ernst Stridsberg var ägare och grundare av Stridsberg & Biörck. Företagets produktion flyttades vid detta tillfälle, år 1879 till Trollhättan.

Thyra var den enda i syskonskaran på tolv barn som fick ta studentexamen. 1898 gifte hon sig med Knut Reuterwall och fick två döttrar, Ragna och Gunvor. Thyra kom att göra ett starkt intryck i Trollhättan, som ännu inte var stad när hon flyttade dit med sin familj. Thyra hade nämligen energi som räckte till för de mest skiftande saker, oavsett om det gällde att stifta en förening eller att skaffa pengar till något behjärtansvärt ändamål.

Stiftade tuberkulosfond

Som nygift bodde Thyra med sin man i Trollhättan och hon berättar i intervjun från 1959 att hon ofta kände sig beklämd över hur ofta kyrkklockorna ringde över avlidna. Dessa hade för det mesta ryckts bort i unga år i tuberkulos. En natt berättade hon för sin man att hon tänkte göra något mot tuberkulosens härjningar i Trollhättan. Med hjälp av vännerna Emma Nydqvist, Agnes Zetterberg och Sofie Krönlein inrättade man en styrelse som kallades förvaltningskommittén för Trollhättans Tuberkulosfond. Fonden bidrog därefter till att många tuberkulossjuka trollhättebor kunde få sjukvård på Kroppefjälls sanatorium. 1

Startade barnhem

I intervjun i tidningen Trollhättan kan man även läsa om hur det gick till när Thyra startade barnhem i staden. Via diakonissan fick Thyra kännedom om hur besvärligt det var för de fattiga i Trollhättan. Diakonissan bad “fru Reuterwall hjälpa henne att skaffa ett rum, där småbarn kunde få vara och tas om hand, när det hände något i familjerna”. Thyra tyckte att det var beklämmande att småbarnen kom till fattighuset och ålderdomshemmet. Eftersom Thyra var handlingskraftig och hade kontakter med bemedlade människor beslutade hon sig för att göra något åt missförhållandena. Efter att ha pratat med sin far fick hon en tomt och en grundplåt på 1000 kronor. Thyra fick ihop ytterligare 7000 kronor via andra insamlingar och överlämnade åt sin pappa att ordna med bygget. Barnhemmet drevs senare  av Landstinget och var något som Thyra var stolt över.

Öppnade privatskola

När Thyra blev änka 1905 lämnades hon ensam med två små barn vilket blev ett hårt slag för henne. Tack vare sin far behövde hon dock aldrig lida nöd. Men Thyra hade en stark vilja att stå på egna ben. Hon hade börjat undervisa sin äldsta flicka, och då blev också vänner till Thyra angelägna om att hon skulle ta hand om även deras barns utbildning. Och så blev det! Skolverksamheten blev så populär att Thyra 1910 byggde ett eget hus, beläget vid Kungsgatan, intill hotell Bele. Där drev hon sin skola fram till 1915.

Thyra hade alltid extra sympati för barnen, speciellt de födda i fattiga familjer. Bild från Innovatums bildarkiv. Staveredsmosse.

Utöver detta ordnade Thyra bland annat även en julafton för gamla och ensamma som fick äta sig mätta och lyssna på musik i församlingshemmet. På frågan om hur hon hunnit med allt berättar hon i tidningen Trollhättan att det bland annat berodde på att hon blev änka vid så unga år och att hennes barn flyttade hemifrån ganska tidigt. Dessutom hade hon en god ekonomi och gott om tid. Hon berättar:

– Jag kan inte hjälpa att jag alltid haft idéer. Jag har ej heller förmått skjuta ifrån mig vad jag såg av orättvisor och dylikt, utan i stället har jag huggit i.

Med allt Thyra uträttade för Trollhättans fattiga och sjuka är hon väl värd att minnas och uppmärksammas på Vårvik!

1 Kroppefjälls sanatorium var en sjukvårdsinrättning vid Dals Rostock i Melleruds kommun.