Stridsbergsbron lanseras

I över ett år har det pågått förberedande arbete för just det här momentet. Fram tills nu har produktionen av Stridsbergsbron bestått av främst undervattensarbeten och gjutning av brostöd. Dessa är självklart fundamentala arbeten men nu är dags att introducera den första permanenta, horisontella komponenten. En del av själva överfarten kommer på plats, västra tillfartsbron.

I dagarna har det levererats cirka 60 meter stålbro till Vårvik uppdelat i flera, mer hanterbara segment. Under ett års tid har segmenten tillverkats i Halmstad för att sedan fraktas hit, målas i rätt rödbrun kulör och svetsas ihop till en sammanhängande konstruktion. Nu när den delen är avklarad har man påbörjat lanseringen vilket innebär att de sammansvetsade brosegmenten skjuts på plats över brostöden. Fram till mitten av juni ska det lanseras ut totalt 148 meter bro från Vårvik. De kvarvarande 88 metrarna levereras, målas och svetsas allteftersom.

Den rödbruna delen är själva bron. Träribborna till vänster markerar vart cykelbanan kommer löpa.

I denna första etapp ska totalt 27 meter av bron lanseras. I nästa etapp, som planeras att inledas vecka 14, tillkommer ytterligare 56 meter. Först när stålbron når den västra klaffkammaren mitt i älven, vid Konvaljeön kan konstruktionen sänkas ner och läggas till rätta på brostöden. Där ska den sedan fästas innan man gjuter en cirka 30 cm tjock cementplatta ovanpå. Först därefter kan man asfaltera ytan.

Löpande under det här arbetet ska även funktioner så som belysning, teknisk utrustning och avrinning installeras. Precis som alla annan dagvattenhantering på Vårvik kommer regnvattnet som ackumuleras på Stidsbergsbron även det ledas till Raingardens för att renas innan det leds ner i Göta älv. Traditionellt sätt rinner regnvatten från broar direkt ner i den vattentäkt den korsar utan någon form av rening och tar då med med sig olja, salt, gummi och metaller som kan finnas på vägbanan ner i vattnet.

Den blåa konstruktionen, kallad för ”nosen” är utrustad med en Prism, ett hjälpmedel för att styra bron rätt, hålla den i led och se till att den håller rätt höjd.
Ett av brostöden som stålbron kommer vila på.

Även i klaffkamrarna, på båda sidorna om älven, närmar sig stora målstolpar. I den västra har en stor väggjutning just avslutats och i den östra håller man på att riva träsponten som stöttat betongkonstruktionen. Själva klaffarna, alltså de mobila delarna av vägbanan, förbereds just nu för montage och svetsarbeten på hamnplanen i Trollhättans hamn. Därifrån kommer de fraktas vattenvägen till sin permanenta plats på Stridsbergsbron.