Senaste nytt från Stridsbergsbron

Vindarna sveper ilsket över Göta älv och är så kalla att de får bläcket i min penna att stelna. Trots det fortgår det metodiska arbetet med Stridsbergsbrons fundament. Än en gång åkte vi till Vårvik för att prata med dem som handgripligen får saker att hända. Precis som med markarbetet på Vårvikssidan har det främst skett ”osynligt” arbete med bron. Gräv-, borr-, och sprängarbeten syns inte på ytan men om man kisar kan man ana den bro som 2022 kommer knyta ihop Hjulkvarnelund, Vårvik och hela Trollhättan.  

Den bästa utsikten över bygget har man från Peabs byggbodar på Vårvik.

Det är Magnus Paulsson, platschef för Stridsbergsbron som tar emot oss utanför Peabs arbetsbodar på Vårvik och direkt leder han oss till brobyggets första parkett. Älvens västra strandkant sluttar brant uppåt och där uppifrån är man perfekt placerad för att överblicka hela bygget. På båda den västra och den östra sidan av Göta älv har så kallade arbetsbryggor konstruerats. Enkelt förklarat används bryggorna som stöttepelare för att säkert och effektivt få bron på plats. Dessa är tillfälliga konstruktioner som kommer monteras ner och plockas bort när bron är helt färdig

Men innan den överliggande delen, själva körbanan, kan skjutas på plats ska fundamenten förberedas. Ett av de första stegen innebär att bygga en så kallad ”spontlåda” i marken. En rektangulär metalform utan varken golv eller tak, monteras planka för panka ner i marken till det djup och den storlek man behöver. De största ”lådorna” har en uppskattad volym av cirka 15 containrar. Allt material inne i lådan, grus, sten, växtlighet etcetera grävs ut för att man sedan ska kunna borra ner flertalet långa pelare som ska stödja och förankra bron i berget. Stridsbergsbron kommer få sex sådana fundament.

Arbete pågår också för att stabilisera strandkanterna.
Borrningarna pågår på älvens västra sida.

Precis som det låter så är det många olika delar som ska klaffa för att bygget ska kunna flyta på som man har planerat. När jag frågar Magnus Paulsson om vilka svårigheter som finns med just den här bron på just den här platsen, ler han lite och svarar ”Detta är ett komplicerat brobygge på många sätt. Vi har mycket att ta hänsyn till. Det är strömt, det är djupt, det är bergigt. Det finns dessutom många miljömässiga utmaningar och djurliv att ha med i beräkningarna.”

Att Stridsbergsbron byggnadsmässigt innebär utmaningar har varit känt länge, samtidigt är problematiken kring överbelastningen på Trollhättans befintliga broar så stor att en ytterligare bro har kommit att bli i det närmsta nödvändigt. Magnus Paulsson säger, ”Jag tror att den här bron kommer få en jättebetydelse både vad det gäller att avlasta de båda andra broarna men även när det kommer till att tillgängliggöra Trollhättan som stad och få upp intresset för Vårvik. Jag tror att fler kommer upptäcka vilken vacker plats detta är och kommer vilja röra sig här ute.”