Omdirigering av trafiken

Framflyttningen av byggområdesgrindarna skapar en nödvändig omdirigering av gång- och cykeltrafiken kring Vårviksrondellen. I samband med flytten blir också parkeringsplatsen för besökare på Knorren förflyttad.

De röda markeringarna visar den öppna gång- och cykelvägen.

Som många säkert ha märkt har trafiksituationen kring Vårviksrondellen förändrats något den senaste tiden. På grund av att huvudgrindarna in till Vårviks byggområde har flyttats närmare rondellen behöver gång- och cykeltrafikanter ändra sin färdväg något. Istället för att korsa vägen söder om rondellen måste du fortsätta över Vårviksvägen mot Vårviks gård för att sedan korsa Vänersborgsvägen norr om rondellen. Det är också norr om rondellen du som ska besöka Knorrendelen av Vårvik behöver gå.

Staket och skyltar är uppsatta för att visa den korrekta vägen.
Övergång sker nu på den norra sidan rondellen.
På den nord-östra sidan om rondellen finns en bro som leder besökare till Knorrendelen av Vårvik.

För er som besöker Knorren

För alla er som besöker Knorrendelen av Vårvik och tar bilen vill vi uppmärksamma att parkeringen är flyttad och finns nu på västra sidan om Vänersborgsvägen, mitt emot bensinmacken ST1 i anslutning till skate- och aktivitetsytan där. Det är alltså inte längre tillåtet att parkera eller stanna bilen någonstans på den östra sidan om Vårviksrondellen. Vi vill också starkt avråda från att gå eller cykla på gatan framför grindarna. Där kör dagligen tung trafik där och förarna kan ha svårt att se personer som befinner sig nära deras fordon.

Röd markering visar var parkeringen är belägen.
Parkeringen ligger på östra sidan Vänersborgsvägen intill bensinmacken ST1.
Grindarna har flyttats närmare rondellen och vägen framför har helt stängts av för allmänheten.