Saneringen – en utredning som krävt sin leading lady

Insikten om att området runt Stridsberg och Knorren behöver saneras har hängt med oss ett tag. Sedan 2005 har mer eller mindre utredningar gjorts av flertalet olika myndigheter och aktörer gällande föroreningarna på området.

Restprodukter från industrin innehållande bl a tungmetaller användes under tidigt 1900-tal till att fylla ut markytan mot älven till. För att få tillgång till mer mark att driva verksamhet på helt enkelt. Exakt vilka föroreningarna är hittar du mer information om här.

Komplicerade frågor att ta itu med

När det statliga bidraget från Naturvårdsverket beviljades öppnades horisonten för att äntligen få bukt med föroreningarna, innan de spred sig vidare i älven och omgivningen för övrigt. Och sedan vår kollega projektledare Julia Larsson, 34 år, blev ansvarig för saneringen har mycket bockats av under kort tid gällande detta oerhört komplexa projekt. Det är, och har varit, oerhört viktigt att alla detaljer runt geotekniken utreds och att man nogsamt undersöker vilken reningsprincip som blir den bästa. Ersättningsmaterialet får inte vara för tungt för då riskerar det att hamna i älven, och hur sanerar man med tunga maskiner nära de hus som är placerade nära möjliga skredområden (t ex Martinverket) Många tekniska frågor att grotta ner sig i med andra ord och Julia har gjort det med bravur.

Det kan tyckas lite mopsigt att skryta över en kollega men vi vill att ni ska få vetskap om exakt hur mycket som krävts av vår projektledare som helhjärtat och totalengagerat under snart ett års tid arbetat enkom med saneringen och allt vad det innebär.

Se mer om vår organisation här >>

Julia Larsson, projektledare med huvudet på skaft

Julia har haft dubbla roller i detta, dels har hon varit byggledare för hela projektet som innehåller delar som sanering, infrastruktur och planering av gator och allmänna platser. Hon har också varit projektledare för själva saneringen och dess utredning. Julia var med och handlade upp NCC som partner. Sedan årsskiftet -18 -19 har projektet med Julia i spetsen gjort mängder av utredningar och provtagningar i samband med projekteringen av saneringsarbetet. Under våren arbetade projektet fram en kalkyl som nu ligger till grund för att det äntligen är dags för byggstart.

Resultatet talar för sig självt! Bygghandling är färdig, kalkyl är framtagen och projektet är redo för byggstart och första spadtag 28 oktober.