Nu flyttar vi berg

Just nu håller man bokstavligen på att flytta berg på Vårvik. För att möjliggöra byggandet av tre olika bostadskvarter spränger man bort stora mängder berg. Berg som kommer tjäna ett syfte på andra platser i Trollhättan. Tillsammans med NCC:s platschef Anders Påsse fick vi en lärorik pratstund om de explosiva förändringarna som sker. Förändringar som hjälper till att bana väg för nytt liv på Vårvik.

Platsen för kommande bostadshus på Vårvik.

Sten, sten och åter sten. För tillfället är det grått som dominerar färgskalan på det annars så färgglada Vårvik. Exakt hur mycket berg som kommer fraktas bort vet vi inte i dagsläget. Än så länge har över 150 000 ton av förorenade restprodukter från de tidigare industrierna kört iväg och lastbilarna kommer få fortsätta att rulla.

Precis som med restprodukterna ska berget tas till vara och förädlas för framtida bruk. I det här fallet är det Trollhättans kommun som har köpt upp stenen. Efter att bumlingarna har krossats till bland annat singel kommer det användas som utfyllnad och marktäckande i diverse kommunala projekt. Återbruk när det är som bäst.

”Det kan finnas kvar gamla sprängladdningar i borrhål gjorda vid tidigare tillfällen.”

– Anders Påsse, platschef, NCC

Att syssla med just sprängarbete innebär en hel del utmaningar. Stridsbergsområdet domineras av gamla och unika byggnader, att se till att de klarar av de omskakande förändringarna som sprängningar innebär var avgörande i att låta projektet fortgå. ”Både byggnaderna på området och närliggande hus har blivit utrustade med vibrationsmätare. Det finns regler för hur mycket olika strukturer tillåts skaka och det är det vi rättar oss efter när vi förbereder varje sprängning.” Berättar NCC:s platschef Anders Påsse.

På grund av att platsen tidigare har varit exploaterad och utnyttjad som industri finns det också risk för att sprängningsarbeten har ägt rum här förut. ”Det betyder att det kan finnas kvar gamla sprängladdningar i borrhål gjorda vid ett tidigare tillfälle. Som du förstår behöver vi gå försiktigt fram och titta efter just den typen av borrhål.” fortsätter Anders. Det är tydligt att regelverket kring den här typen av arbeten är reglerat, extensivt och efterföljs minutiöst. Precis som vanligt på Vårvik är det förberedelse och säkerhet som är ledorden.  

Anders Påsse guidar oss runt på Vårvik.

Tack vare den milda vintern har arbetet med marksaneringen kunnat löpa på i fortare takt än planerat. Som följd av det har sprängningarna och även borrandet för avlopp kunnat påbörjas nu istället för i mars som var grundidén. Anders Påsse menar att vintern, när kyla kan stoppa vissa känsliga moment, är optimal för just sprängarbeten. ”Berg ändrar inte egenskaper beroende på om det är januari eller augusti. Det kommer vara hårt och tungt och kärvt oavsett. Då kan vi lika väl bryta det på vintern när en del annat arbete är svårare att genomföra.” Det är skönt att höra och härligt att se att arbetet på Vårvik fortsätter att flyta på smidigt i den kompetenta personalens händer. Det innebär att vi så sakteliga börjar närma oss den punkt när vi inte bara tar ner, gräver upp och fraktar bort från Vårvik. Snart ska vi få bygga nytt.

Den gråa färgskalan dominerade både marken och himmelen vid vårt besök.
De orangea spränghattarna sticker upp ur berget.