Riktlinjer för markanvisningar

Var med och bygg på en plats med så många möjligheter. Vi kan göra rätt från början och låta den nya stadsdelen bli en förebild när det handlar om innovation och hållbarhet.

I riktlinjerna för markanvisningarna finner ni kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning samt principer för markprissättning. Och mycket mer än så.

Läs mer >>