Kokospalm istället för mikroplast på Vårvik

Kokospalmen växer vanligtvis i tropiskt klimat, ofta i närhet till större vattensamlingar blir ungefär 20 till 30 meter hög. Vad har då ett träd från tropikerna med Vårvik att göra? Förklaringen återfinns i slänten mot järnvägen i Vårviks sydöstra hörn. Där har det placerats en kokosmatta. Detta är en synnerligen genomtänkt produkt som gynnar såväl djur och människor, som naturen och den biologiska mångfalden.

Av kokospalmens alla användningsområden är det kokosfibern som är intressant i det här projektet. Det bruna, trådliknande materialet i det mellersta skiktet i kokosnöten spinns till långa rep som sedan vävs till nät. När näten används i anläggningsarbeten kallas de för erosionsmattor.

Kokosmattan på plats i slänten. Detta blir en grogrund för en mängd olika växtarter.

Ett miljövänligare erosionsskydd

Mattorna rullas ut över den aktuella ytan, ofta täckt av jord eller sand, och förankras i marken med träspett. Vid plantering skär man ett kryss i passande storlek i mattan och planterar som vanligt. Anledningen till att man använder en eroderingsmatta är att förhindra erosion, alltså att jordmassor okontrollerat rör på sig. Det kan ske via starka vindar, regnfall eller, som den stora risken i vårt fall är, att sluttningen gör det svårt för materialet att ligga still.

Erosionsmattor är inte ett nytt eller speciellt ovanligt inslag i mark- och trädgårdsarbeten men dessa har vanligtvis varit gjorda av plast, gummi eller andra icke nedbrytbara material. Fördelarna med organiskt material är otvivelaktiga.

Hejdå till microplast

En erosionsmatta i kokos har fördelar så som, den ger nyplanterade och nysådda växter skydd och stöd under den känsliga tillväxtperioden utan att senare kväva samma planta när den har blivit större och behöver mer utrymme. När plantan är stor nog att stötta sig själv har kokosmattan förmultnat och under processen bidragit med näring till jorden.

På Vårvik kommer kokosmattan placeras precis intill Göta Älv som både är en dricksvattentäkt och hem för många vattenlevande arter. Ett ickeorganiskt material kan kontaminera vattnet med mikroplast eller bli ett oavsiktligt fiskenät, ett så kallat spöknät, där fiskar, fåglar och andra små djur kan fastna och dö. Tack vare att kokosnätet fort bryts ner i blöta miljöer försvinner denna risken.

Buffé för pollinerare

Mattan har en fuktupptagningsförmåga på 155%, vilket innebär att den kan agera fuktighetsbevarare under torra perioder och erbjuda ett attraktivt klimat för fler arter. Fler växtarter innebär dessutom en mer varierad fauna. Olika insekter, amfibier och däggdjur gillar uppenbarligen olika saker och på Vårvik kommer de erbjudas en riktig buffé. De inplanterade och frösådda växterna kommer locka en bredd av arter, där ibland de så viktiga pollinerarna. Pollinerare som i sin tur blir viktig föda åt Dammfladdermusen som ju ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Precis som med så mycket annat på Vårvik tror vi att mångfald är den enda vägen framåt.

Varför Vårvik?

Kokosmattan är ett lysande exempel på den typen av lösningar som är ett signum för Vårvik. Det är vår yttersta ambition att i de fall det är möjligt välja miljövänliga och hållbara produkter och metoder i vårt arbete. Vårvik är en central, älvnära, stadsdel under produktion i Trollhättan där hållbarhet och inkludering har de centrala rollerna. Detta blir en plats för alla, oavsett om du vill bo, jobba eller vistas här. På Vårvik ska det kännas enkelt både att stanna kvar och förflytta sig, ut i staden och ut i Sverige. Från Trollhättan är det dessutom nära till det mesta med 35 minuter till Göteborg, två timmar till Oslo och 55 minuter till Stockholm. Varmt välkomna hit, vi tror att ni kommer trivas här.


Kokosmattans främsta fördelar

  • Ger ett stabilt och hållbart erosionsskydd.
  • Nedbrytbar. Förmultnar helt inom 3-5 år
  • Speciellt lämpad för vattennära bruk.
  • Har en fuktupptagning på 155%
  • Ger stöd åt växter under tillväxtperioden.
  • Skyddar frön från skadligt UV-ljus under grodd.

Kokosmattan innan den rullats ut.

Nu grönskar det i slänten
Här kommer förhoppningsvis många arter trivas.