Översikt

Det ska saneras, grävas, renoveras och byggas nytt.

Vad sker på Vårvik härnäst? Uppdatera dig om var och när något sker. Klicka på plustecknen på bilderna nedan och läs utfälld information under bilden.

Etapp ett

Totalt blir det fyra nybyggnadsetapper på Vårvik. Den första som syns nedan inhyser fyra olika byggherrar. De boende är planerade att kunna flytta in under 2023.

add
Tapajo
clear Stäng

Teckenförklaring kartan nedan:

Ljusblå linje: Gräns för område Vårvik
Ljusgrön linje: Saneringsområdet (samt avspärrat område)
Orange linje: Placering av blivande bron.
Gula pilar: Startpunkt och rörelseriktning av inledande sanering
Röda prickar: Små tillbyggnader (samt tre st oljecisterner) i avvikande utformning som ska rivas. De har byggts till under 60-70-tal i betydligt enklare utformning än de tidiga tegelbyggnaderna. Kulturminnesvärdet i dessa byggnader anses minimalt.

Ta mig till tidplanen >>

add
add
add
add
add
add
add
add
add
add
add
Knorren-delen av Vårvik.
Idag plats för bl a motionsspår och hundbad. Och så ska det förbli. Du kommer (med vissa tillfälliga undantag) ha tillgång till området under hela byggtiden och vi kommer ordna aktiviteter och happenings under resans gång. Vi vill också tillföra saker här ute. Lekplats, grillplats, utegym är några av idéerna. Vad tycker du?
clear Stäng
Stridsbergsbron
Bron, med arbetsnamnet Stridsbergsbron, blir en 242 meter lång Klaffbro som kommer avlasta klaffbron längre söderut och fördela trafiken bättre i hela stan.
clear Stäng
Avstängd cykelväg
Cykelväg stängs av och omdirigeras.
clear Stäng
Kontoret, tidigare tjänstebostad
Den ståtliga byggnaden kommer bevaras och rustas upp.
clear Stäng
Avstängning all trafik
All trafik (gång, cykel, fordon) söder om denna punkt (utom byggtrafik) är förbjuden tills vidare pga saneringen. Ny parkering anläggs norr om den tidigare i anslutning till Knorren.
clear Stäng
Ny tillfällig parkering för besökare
Den tidigare parkeringen som använts av Knorrenbesökare befinner sig inom saneringsområdet därför är ny tillfällig parkering skapad för besökare
clear Stäng
Vad vill du ska finnas här? Under byggtiden.
Vi har flera tankar om vad vi skulle kunna addera på Vårvik, även under själva byggtiden. Vi har pratat om lekplats, hinderbana och/eller utegym. Vad tycker du? Berätta för oss via ”Tycka till”-sidan i vänstermenyn.
clear Stäng
Byggarbetsplats bron
Så snart området vid det tänkte brofästet är sanerat påbörjas arbetet av bron vid denna punkt.
clear Stäng
Filfabriken
Denna fantastiska byggnad ska räddas och bevaras. Byggnaden har satt sig en hel del och lutar. En av flera utmaningar att ta tag i när det gäller att rädda det som räddas kan byggnadsmässigt.
clear Stäng
Hyveljärnsfabriken
Bärande betongkonstruktion är i så dåligt skick att byggnaden inte går att bevara som den är. Hur man på bästa sätt tar tillvara på ursprungsutseende i ersättningsbyggnad utreds fortfarande.
clear Stäng
Sågbladsfabriken
Också en byggnad som är i dåligt skick. Mycket arbete läggs på att försöka bevara den delen som ligger vid infarten för att bevara känslan av pampig entré när man kör in på området.
clear Stäng


Frågor och svar

Så påverkas du

av saneringsarbetet

add

Allmänheten kommer inte att påverkas så mycket under saneringstiden, då man fortfarande kommer kunna nyttja stora delar av Knorren-området.

När kommer stadsdelen att vara färdigbyggd?

add

Det är svårt att säga ett exakt årtal, men vi tror att Vårvik kommer stå klart runt 2030.

Hur mycket kommer att bevaras av industribyggnaderna?

add

De byggnader som kan räddas kommer att bevaras och rustas upp på bästa möjliga sätt och i så stor grad som det går. Vi värnar starkt om vårt kulturarv och vill självklart att platsen ska andas den anrika historia som finns på Vårvik.

Hur påverkas området runt omkring?

add

På Hjulkvarnsidan kommer det ske vissa förändringar för att arbetet ska kunna flyta på så smidigt som möjligt. Bland annat kommer gångvägen längs med kanalen stängas av och området Hjulkvarnelund kommer präglas av bitvis tung byggtrafik. När det kommer till djur- och växtliv har extensiva undersökningar gjort för att på bästa sätt kunna skydda den naturliga miljön både över och under ytan.

Framkomligheten på Hjulkvarnelund

add

Ambitionen är att trafiken på Kungsportsvägen ska flyta på som vanligt utan att påverkas av brobygget. Detta gäller såväl biltrafik som cyklister och fotgängare. Undantag till detta är specifika bygg- och anläggningsmaskiner som behöver fraktas till och från platsen av saktagående fordon.