Översikt – på gång just nu

Det ska saneras, grävas, renoveras och byggas nytt.

Saneringen är avklarad, restaureringen av de underbara kulturmiljöbyggnaderna är igång. Läs till exempel om hantverket kring att restaurera bågen på filfabriken här.

I år, 2022 är det bland annat olika typer av markarbeten som dominerar agendan. Vatten och avlopp, gatunät och fiber är aktiva arbeten, tillsammans med de spännande regnvattenbäddarna som blir de första i sitt slag i Trollhättan. På tal om nybygge, läs mer om de exploatörer som ska bygga bostäder på Vårvik här nedan.

Exploatörer i etapp ett

De fyra exploatörer som skrivit markanvisningsavtal i etapp ett. Här planeras de första boende att kunna flytta in under 2025. Totalt blir det fyra olika bostadsetapper på Vårvik.

Vårviks fyra etapper

Nybyggnation på Vårvik kommer ske i fyra olika byggnadsetapper. Just nu är vi inne i etapp ett, markerat i grönt i bilden nedan. Etapp två är den orangea, etapp tre är den lila och den slutgiltiga etappen, etapp fyra är den blå.

add
add
add
add
Etapp 1
Den första och nu pågående etapputbyggnaden. De första boende förväntas kunna flytta in under 2025.
clear Stäng
Etapp 2
De orangea områdena markerar den andra etappen.
clear Stäng
Etapp 3
I etapp tre tar vi oss delvis utanför det gamla industriområdet, till Knorretorpet. Men även ett kvarter vid den nordvästra infarten innefattas i denna etapp. Markerat i lila här ovan.
clear Stäng
Etapp 4
Den fjärde och sista etappen hamnar på området Knorren. I de här kvarteren kommer även en förskola och ett ålderdomshem att inhysas.
clear Stäng

Frågor och svar

Så påverkas du

av saneringsarbetet

add

Allmänheten kommer inte att påverkas så mycket under saneringstiden, då man fortfarande kommer kunna nyttja stora delar av Knorren-området.

När kommer stadsdelen att vara färdigbyggd?

add

Det är svårt att säga ett exakt årtal, men vi tror att Vårvik kommer stå klart runt 2030.

Hur mycket kommer att bevaras av industribyggnaderna?

add

De byggnader som kan räddas kommer att bevaras och rustas upp på bästa möjliga sätt och i så stor grad som det går. Vi värnar starkt om vårt kulturarv och vill självklart att platsen ska andas den anrika historia som finns på Vårvik.

Hur påverkas området runt omkring?

add

På Hjulkvarnsidan kommer det ske vissa förändringar för att arbetet ska kunna flyta på så smidigt som möjligt. Bland annat kommer gångvägen längs med kanalen stängas av och området Hjulkvarnelund kommer präglas av bitvis tung byggtrafik. När det kommer till djur- och växtliv har extensiva undersökningar gjort för att på bästa sätt kunna skydda den naturliga miljön både över och under ytan.

Framkomligheten på Hjulkvarnelund

add

Ambitionen är att trafiken på Kungsportsvägen ska flyta på som vanligt utan att framkomligheten ska påverkas av brobygget. Detta gäller såväl biltrafik som cyklister och fotgängare. Undantag till detta är specifika bygg- och anläggningsmaskiner som behöver fraktas till och från platsen av saktagående fordon.