Hyveljärnfabrikens restaurering pausas

I väntan på beslut gällande Martinverkets framtida restaureringar och anpassningar, pausas fortsatt restaureringsarbete med Hyveljärnsfabriken till årsskiftet -22/-23. Därför kommer den byggställning som omger Hyveljärnsfabriken att tillfälligt plockas ner.

– Hyveljärnsfabrikens dåliga skick har överraskat i negativ bemärkelse, vi behöver stanna upp och planera om runt de nya förutsättningarna, förklarar Stadsdelsutvecklingschef Malin Nyberg.

Det instabila världsläget i kombination med kommande restaureringsplaner för Martinverket gör att det konstateras bli mer praktiskt att slutföra Projekt Hyveljärn parallellt med restaureringen av Martinverket. Beslutet kring fortsatt väg att gå senareläggs därför till kommande årsskifte då omarbetad plan för fortsatt restaurering ska vara klar.

– På detta vis får vi en mer samlad bild av kostnaden för kulturmiljön som helhet, förklarar Anders Torslid, VD för Trollhättan Exploatering.