Högt tempo i utvecklingen av Vårvik

Det är hög åtgång på markanvisningarna på Vårvik. I veckan har det tredje markanvisningsavtalet skrivits på med bostadsbolaget Jemmett som erbjuder moderna, energieffektiva och hållbara hyresrätter till framtida Vårviksbor.

Jemmett har skrivit på det tredje markanvisningsavtalet på Vårvik och har därmed blivit tilldelad ett kvarter placerat mitt emellan de kvarter som Tapajos och Eidar tilldelats. Detta bara ett fåtal veckor efter att avtal nummer två signerats av Göteborgsbaserade Tapajo. Intresset för att bygga på Vårvik är stort, både regionalt och nationellt. Genom varierad inriktning på avtalen växer en spännande bild fram av den stadsdel vi har att vänta oss.

Ambitionen hos Jemmett är att skapa moderna och lättskötta 65+hem som ger de boende möjligheten att njuta av livets goda. Detta gör de dessutom på ett sätt som i största möjliga mån tar ansvar för de energi- och miljömässiga belastningar byggbranschen står för. Jemmett erbjuder energineutrala bostäder i trä i kombination med Svanencertifiering samt flera andra miljöinsatser.

– Att få vara med och bygga upp ett nytt område som från början planeras med fokus på klimatet och ett hållbart liv känns väldigt meningsfullt och passar oss perfekt, säger Carlos Andersson, VD för Jemmett AB.

”Vårviks koncept…lockar nya exploatörer till Trollhättan”

Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklare, Vårvik

– Vi ser att det finns ett stort intresse bland dagens 65-plussare att leva mer hållbart. Vi vill skapa förutsättningar för det genom att bygga Sveriges miljövänligaste hyresrätter för äldre.

Jemmetts lägenheter på Vårvik beräknas vara färdiga och inflyttningsklara under 2023.

– Vårvik får i och med Jemmett sin första träbyggnad som också byggs som passivhus, helt i linje med Vårviks profil. Det är otroligt kul att Vårviks koncept om hållbart och socialt samhällsbyggande lockar nya exploatörer till Trollhättan. Säger Malin Nyberg, Vårviks Stadsdelsutvecklare.


En markanvisning är en option/rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med Tex AB om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom en byggrätt som Tex AB äger.

Trollhättans stads dotterbolag, Trollhättan Exploatering som ansvarar för utvecklingen av nya stadsdelen Vårvik, har delat in området i olika kvarter för att enkelt kunna fördela och sälja de olika byggrätterna till exploatörer som vill vara med och utveckla Vårvik. Exploatörerna kommer i sin tur att sälja eller hyra ut bostäderna till alla blivande Vårviksbor, i enlighet med de riktlinjer som specificeras i hållbarhetsprogram såväl som gestaltningsprogram.