Utbredd förorening ändrar planer för grönska

Visionen för Vårvik är en grön, skön blandstad med närhet till det mesta man kan önska sig. Att behålla och skapa gröna ytor i våra nya stadsdel med hjälp av innovativa idéer och smarta lösningar är en av våra största prioriteringar. På grund av oväntade utbredningar av platsens förorening har våra planer för grönområden behövt ändras. Stadsdelsutvecklare Malin Nyberg berättar mer om den grönska som på olika sätt kommer vara en stor del av vår nya stadsdel.

Ambitionen var att bevara mindre träddungar och grönområden på stridsbergsområdet, vad var det som gjorde att ni fick ta ner mer grönt än planerat?

Efter mer omfattande miljöundersökningar så visade det sig att mer sanering än vad vi först räknat med var nödvändigt. Området var så förorenat att vi inte kunde lämna marken orörd och ha kvar det som det var. Den tråkiga sanningen är att markföroreningar hade gjort platsen farlig att beträda och bo i.

Nu jobbar vi med att se till att Vårvik blir en grön stadsdel. Små parker här och var, planteringar längs gatorna, längs gator, och Stridbergstorg blir ett grönt torg som integreras med Filfabrikens härliga anda av gammal industrimiljö. Bostadskvarteren ska ha grönska vara en del av Vårviks gröna gestaltning.

Platsen som den ser ut i dag kommer att förändras. Från ett industriområde till en grön stadsdel.

Hur har planen förändrats när det gäller växtlighet och grönska?
Vi ska omvandla platsen från ett grönområde till en grön stadsdel. Vi ska ha grönska och växter i stadsbilden men självklart kommer platsen inte se ut som den gjort tidigare. Vi har väldigt strikta regler när det kommer till det offentliga rummet. Sådant som dagvattenanordningar, planteringar, innergårdar och gator och torg finns det tydliga planer för hur vi ska inkorporera grönska, höja hållbarheten och den allmänna trivselfaktorn.

Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklingschef
Exempel på hur växtlighet kan se ut i det offentliga rummet på Vårvik.

Kommer de träd som plockats ner ersättas?
Framför allt var det en grupp träd vid kontorsbyggnaden som fick plockas ner. Ett område som tidigare varit ett parkområde var tänkt att fortsätta vara det men detta var alltså inte möjligt. Det är inte nödvändigtvis så att ett träd ersätts med ett träd. Blir det inte så är det ett annat grönt element som bidrar till grönskan i stadsbilden.

Vad är det som gör Vårvik till en mer hållbar stadsdel jämfört med andra?
Det finns många anledningar. Det finns en stadsdelsövergripande plan för hela området, vi har även höga krav för social hållbarhet. Till exempel ska 10 procent av lägenheterna som byggs gå till dem som vanligtvis inte hade kunnat äga en egen lägenhet, få ett förstahandskontrakt eller få ta ett lån. Vi tittar också på våra byggprocesser och hur vi kan ta vårt ansvar för att till exempel de stora växthusutsläppen som byggbranschen dras med ska minska. Ett sådant exempel är att avfallet från Vårvik har fraktats ynka 10 minuter bort, till Ragn-Sells anläggning i Vänersborg.


”Platsen som den ser ut i dag kommer att förändras. Från ett industriområde till en grön stadsdel.”

– Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklingschef