Gabionmurar och dess fördelar

En gabion är en stålgallerbur som fylls med sten för att skapa en stabil, prisvärd och tålig konstruktion. Namnet gabion kommer från italienskans gabbione som betyder just stor bur, väldigt passande då en stenfylld gabion kan väga så mycket som tre och ett halvt ton.

Bygge av gabionmur på Vårvik. FOTO : Joachim Nywall

Det är främst i anläggningsarbeten som man använder sig av gabioner, som då fungerar som ett alternativ till andra typer av murar, till exempel formgjuten betong eller murande varianter. Sin tekniska enkelhet till trots har gabionmurar flera olika användningsområden, som stödmur, fristående väggar, bullerskydd, erosionsvallar, markutjämning och insiktsskydd. Det är en kostnadseffektiv, flexibel, hållbar och dessutom vacker. Burarna kan fyllas med olika typer av sten för att skapa ett estetiskt tilltalande uttryck.

Ekologiska vinster

Det faktum att en gabionmur inte är en solid konstruktion gör att vatten fritt kan passera och samtidigt dräneras mellan stenarna. Detta är också en stor fördel om muren planeras att över tid naturligt infiltreras med jord och växter. Växterna tar upp det vatten de behöver medan överflödet dräneras bort. Resultatet blir en stabilare mur som samtidigt bidrar till den ekologiska mångfalden på platsen.

På Vårvik

På Vårvik byggdes det under hösten en 165 meter lång och 4 meter hög gabionmur längs med strandbanken norr om nya Stridsbergsbron. Muren som vackert speglar den naturliga strandlinjen fungerar, som gabionmurar så ofta gör, som stödmur för Knorretorpsvägen och huskropparna i kvarteren bakom. Anläggningen av stråket kommer innebära utfyllande markarbeten där muren spelar en avgörande roll.

FOTO : Joachim Nywall

Fem fördelar med Gabioner

  • Tåliga – tyngden och gallerkonstruktionen gör att de klarar stora påfrestningar.
  • Minskad skadegörelse – det faktum att muren får en ojämn yta gör den ointressant att klottra på.
  • Anpassningsbara – finns i flera olika former och storlekar inklusive cylinderformade.
  • Hållbara – livslängden varierar lite beroende på omständigheter runt omkring men ligger på mellan 50 och 100 år.
  • Lättmonterade – hamnar en bur lite snett vid montering är det lätt att korrigera i efterhand.