Ett första ”slevtag” för Vårviks historiska kulturmiljö

Istället för ett sedvanligt första spadtag så utfördes istället ett symboliskt första slevtag på Vårvik under måndagsmorgonen. Detta för att symbolisera uppstarten av den unika kulturmiljöns restaurering.

En vacker industrihistorisk byggnad från förra sekelskiftet ska räddas från rejäla sättningar och allmänt förfall efter 112 år i olika entreprenörers tjänst. Den gamla filfabriken från Stridsbergs och Biörcks storhetstid är i många avseenden Stridsbergsområdets kronjuvel.

Arbetet med restaureringen av filfabriken kommer att inledas med viss demontering. Totalt är det fyra sektioner tegelvägg som ska plockas ner, två på ena långsidan och två på kortsidan. I kombination med nedmonteringen av tegelstenarna ska hela grunden stärkas upp genom pålning i marken och de gamla gjutjärnsfönstren ska renoveras. Till sist ska de restaurerade sektionerna muras upp på tidsenligt vis igen.

– Restaureringen av filfabriken är ytterligare ett viktigt steg i Vårviks utveckling. Det är av stor betydelse att vi lägger kraft på att bevara den historiska kulturmiljön, säger Paul Åkerlund om upprustningen av filfabriken.

Så likt original som möjligt

De tegelstenar som har skadats av frost eller av andra anledningar är så dåliga att de inte kan återanvändas kommer ersättas av tyskt tegel, tegel som bränts med gammal teknik som ger stenarna sitt karakteristiska utseende. Även fogningstekniken har testat av antikvariskt sakkunnig och är traditionell och tidsenlig.

Den gamla och för platsen utmärkande fabriksskylten ”Stridsberg & Biörck anno 1909” ska återskapas och upp på sin originalplats på frisen mot Vänersborgsvägen. Peab, som har upphandlats som entreprenör, ansvarar för den externa renoveringen. Invändigt anpassas lokalerna efter framtida hyresgäster.

För att uppmärksamma restaureringsstarten av filfabriken var Trollhättan Exploaterings styrelseordförande och tillika kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund på plats på Vårvik i sällskap med Peabs Pernilla Alvin, entreprenadingenjör. Tillsammans, med lite mer konstnärligt fri teknik, så murade de upp tegelstenarna i en stilfull rad
Pernilla Alvin och Paul Åkerlund lägger de första symboliska stenarna i filfabriks-restaureringen.