En del av Vårvik stängs tillfälligt av

Med planerad start under vecka 38 ska arbetet med Vårviks sista kvartersgata inledas. Det är delområde Knorren i Vårviks nordvästra hörn som ska anläggas och arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2024. Detta innebär att en del av grönområdet Knorren behöver stängas av, medan andra delar fortsätter vara öppet för allmänheten.

Delområde Knorren längst upp i bild är det som ska anläggas här näst. Illustration: Sweco.

Delområde Knorren på Vårvik ska framöver innehålla tre kvarter, två med bostäder och ett med den delade funktionen förskola och vård- och omsorgsboende. Det är gatuutbyggnaden till dessa kvarter, tillsammans med markberedning av kvartersmarken, som ska påbörjas i mitten av september. Detta arbete är i dagsläget planerat att vara färdigställt till sommaren nästa år. Därefter är det bostadsbolaget Eidar som ansvarar för byggnationen av den gemensamma förskolan och vård- och omsorgsboendet i sitt kvarter, kvarteret Klätterträdet. Verksamheten beräknas dras igång under 2027. 

En del av Knorren hägnas tillfälligt in

För att arbetet ska kunna genomföras säkert, både för arbetarna och för allmänheten, behöver en del av grönområdet Knorren stängslas in och stängas av. Området som berörs ligger norr om Vårviksvägen och sträcker sig från våtmarkerna intill Vänersborgsvägen bort till höjdryggen på Knorren. Detta inkluderar fotbollsplanerna. Även gång- och cykelbanan på den norra sidan av Vänersborgsvägen stängs av då den kontinuerligt kommer korsas av tung byggtrafik. 

Knorrens planerade utförande. OBS, visionsbild.

Man kommer under hela avstängningen kunna cykla, gå och åka bil genom Vårvik och över bron då den södra gång- och cykelbanan kommer vara opåverkad. Allmänheten är också välkommen till den delen av Knorren som inte hägnas in. Thyras park, gångstråket längs älven, hundbadet och holmen i norr, ansluten med gångbron förblir tillgängligt.  

Infarten till delområde Knorren ligger i norra delen av Vårvik, intill rondellen. Gång- och cykelbanan kommer stängas av här för att garantera allas säkerhet.