Bilpoolsdialog inledd

Ingen tvekan om att delningsekonomi och bilpooler är här för att stanna. I takt med ökade bilskatter och ökad prio av cykel-gångtrafik så behöver tillgängligheten av bilpooler att vara väl tilltagen för att komplettera det som egenägd bil levererar.

Dialog om vilken blandning av el, biobränsle och övriga tekniker som blir den bästa för Vårvik har inletts.