Testevenemang

Här fyller man på med innehåll för evenemanget.

Saneringen – en utredning som krävt sin leading lady

Insikten om att området runt Stridsberg och Knorren behöver saneras har hängt med oss ett tag. Sedan 2005 har mer eller mindre utredningar gjorts av flertalet olika myndigheter och aktörer gällande föroreningarna på området.

Restprodukter från industrin innehållande bl a tungmetaller användes under tidigt 1900-tal till att fylla ut markytan mot älven till. För att få tillgång till mer mark att driva verksamhet på helt enkelt. Exakt vilka föroreningarna är hittar du mer information om här.

Komplicerade frågor att ta itu med

När det statliga bidraget från Naturvårdsverket beviljades öppnades horisonten för att äntligen få bukt med föroreningarna, innan de spred sig vidare i älven och omgivningen för övrigt. Och sedan vår kollega projektledare Julia Larsson, 34 år, blev ansvarig för saneringen har mycket bockats av under kort tid gällande detta oerhört komplexa projekt. Det är, och har varit, oerhört viktigt att alla detaljer runt geotekniken utreds och att man nogsamt undersöker vilken reningsprincip som blir den bästa. Ersättningsmaterialet får inte vara för tungt för då riskerar det att hamna i älven, och hur sanerar man med tunga maskiner nära de hus som är placerade nära möjliga skredområden (t ex Martinverket) Många tekniska frågor att grotta ner sig i med andra ord och Julia har gjort det med bravur.

Det kan tyckas lite mopsigt att skryta över en kollega men vi vill att ni ska få vetskap om exakt hur mycket som krävts av vår projektledare som helhjärtat och totalengagerat under snart ett års tid arbetat enkom med saneringen och allt vad det innebär.

Se mer om vår organisation här >>

Julia Larsson, projektledare med huvudet på skaft

Julia har haft dubbla roller i detta, dels har hon varit byggledare för hela projektet som innehåller delar som sanering, infrastruktur och planering av gator och allmänna platser. Hon har också varit projektledare för själva saneringen och dess utredning. Julia var med och handlade upp NCC som partner. Sedan årsskiftet -18 -19 har projektet med Julia i spetsen gjort mängder av utredningar och provtagningar i samband med projekteringen av saneringsarbetet. Under våren arbetade projektet fram en kalkyl som nu ligger till grund för att det äntligen är dags för byggstart.

Resultatet talar för sig självt! Bygghandling är färdig, kalkyl är framtagen och projektet är redo för byggstart och första spadtag 28 oktober.

Ett av flera dialogmöten – byggherrarna

Vi stämmer hela tiden av med referensgrupper av olika slag om vi är rätt ute. I morse hade vi frukostmöte med några av regionens olika byggherrar och exploatörer. Vi lyssnade på otroligt matnyttig input gällande allt från parkeringar till hållbarhetstänk och framtidstro.

Nästa dialogmöte sker med gymnasieungdomar. Vi tror på helt annan inspiration och starka åsikter från deras håll, det ska bli väldigt spännande att få kolla av om vi är rätt ute i våra planer, och vi ser fram emot att förhoppningsvis få en hel drös med nya idéer som kan bidra till att Vårvik i slutändan blir något vi kan vara riktigt stolta över.

Bilpoolsdialog inledd

Ingen tvekan om att delningsekonomi och bilpooler är här för att stanna. I takt med ökade bilskatter och ökad prio av cykel-gångtrafik så behöver tillgängligheten av bilpooler att vara väl tilltagen för att komplettera det som egenägd bil levererar.

Dialog om vilken blandning av el, biobränsle och övriga tekniker som blir den bästa för Vårvik har inletts.

Första spadtaget för saneringen – en milstolpe!

Den 28:e oktober är det dags för första spadtaget av det första projektet på Vårvik. En milstolpe anser vi som jobbat med projektet en tid nu. Samtidigt kommer Trollhättans Stad att ha en bodialog med just temat Vårvik.

Branschfolket, dvs byggare och entreprenörer samt representanter från näringslivet samlas för att uppdatera sig om planerna för Vårvik och för att diskutera hållbarhetsspåret som är det starkast lysande inriktningen för livet på Trollhättans nya stadsdel.