En ny del av din stad

Aktivitetsmöjligheter på Vårvik?

Vad tycker du borde finnas på Vårvik? Under själva byggtiden och efter? Delge oss dina tankar genom att fylla i formuläret nedan! Lekplatser som både stora och små vill ”leka” på vore drömscenariot, frågan är vilken kombination som blir den mest lyckosamma. Delge oss dina tankar i formuläret nedan.

Åsiktsdeklaration